Newborn | Muhammad kashfi Anaqi | Kpg. Plang Gerik
by qaler qlik on


Pre Konvo | IZZATI
by qaler qlik on


Turn 1 | Qarira Delisha | Taman Tasik Taiping
by qaler qlik on


The Wedding 🌸 Nor Suzaida & Muhammad syukri 🌸 Perak
by qaler qlik on


Newborn | Mohamad Zafran Hakim
by qaler qlik on


The Wedding 🌸 Aryanti & Lokman 🌸 Taiping Perak
by qaler qlik on


The Solemnization 🌸 Aryanti & Lokman 🌸 Taiping Perak
by qaler qlik on

 

Flickr Photostream

Twitter Updates

Meet The Author